يا ابالفضل..

يا ابالفضل..

به دارِ هر دو جهان ، دلرُبا ابالفضل است


به اين هاشميون محلقا ابالفضل استچه حاجت است به دنياي درون مرا ربطي


به هر دو لبم ذکر يا ابالفضل است


نَمي ؛ ز لعلِ لبش زنده مي کند مُرده


که اُستادِ دروسِ شِفا ابالفضل است


دميده عِطر خوشش در سراسرِ گيتي


که جوششِ همه چشمه ها ابالفضل است


شنيده ام که کسي اين چنين چه خوش مي گفت


کليد دارِ حسينيه ها ابالفضل است


چو مي رسد علمِ کربلا به دستانش


ز هر کجا شنوي بانگِ يا ابالفضل است


خدا براي خودش يک نمونه آورده


که عبدِ صالحِ دينِ خدا ابالفضل است


به سينه هاي حسيني نوا دهد عباس


نيِ درونِ نيِ نينوا ابالفضل است


تمامِ عالميان ، ريزه خواره سفره ي او


نزن به پيشِ کسي روي ، تا ابالفضل است


بسانِ باد رويم از پلِ صراطِ خدا


چرا که نامه ي اعمالِ ما ابالفضل است


به خون سرخِ شهيدان ُو حضرتِ ارباب


قسم که صاحب اين روزه ها ابالفضل است


خوشا به حالِ دو چشمانِ ما عزاداران


چو ساقيِ قدهِ چشمِ ما ابالفضل است


به راهِ دينِ خدا ُو رسول ، آنکس که


بداده چشم ُ سر ُ دست ُ پا ، ابالفضل است


تمامِ عالميان ، ريزه خواره سفره ي او


نزن به پيشِ کسي روي ، تا ابالفضل است
شنيدن نوحه


شب دوم محرم 94 صداي دلنشين کربلايي جواد مقدمنظرات کاربران
X
در صورت مشاهده مطالب مغایر با قوانین و شعونات اسلامی از بخش ارتباط با ما گزارش دهید تا سریعا حذف گردد