يا ابوالفضل..

يا ابوالفضل..

به دارِ هر دو جهان ، دلرُبا ابوالفضل است


به اين هاشميون محلقا ابوالفضل استچه حاجت است به دنياي درون مرا ربطي


به هر دو لبم ذکر يا ابوالفضل است


نَمي ؛ ز لعلِ لبش زنده مي کند مُرده


که اُستادِ دروسِ شِفا ابوالفضل است


دميده عِطر خوشش در سراسرِ گيتي


که جوششِ همه چشمه ها ابوالفضل است


شنيده ام که کسي اين چنين چه خوش مي گفت


کليد دارِ حسينيه ها ابوالفضل است


چو مي رسد علمِ کربلا به دستانش


ز هر کجا شنوي بانگِ يا ابوالفضل است


خدا براي خودش يک نمونه آورده


که عبدِ صالحِ دينِ خدا ابوالفضل است


به سينه هاي حسيني نوا دهد عباس


نيِ درونِ نيِ نينوا ابوالفضل است


تمامِ عالميان ، ريزه خواره سفره ي او


نزن به پيشِ کسي روي ، تا ابوالفضل است


بسانِ باد رويم از پلِ صراطِ خدا


چرا که نامه ي اعمالِ ما ابوالفضل است


به خون سرخِ شهيدان ُو حضرتِ ارباب


قسم که صاحب اين روزه ها ابوالفضل است


خوشا به حالِ دو چشمانِ ما عزاداران


چو ساقيِ قدهِ چشمِ ما ابوالفضل است


به راهِ دينِ خدا ُو رسول ، آنکس که


بداده چشم ُ سر ُ دست ُ پا ، ابوالفضل است


تمامِ عالميان ، ريزه خواره سفره ي او


نزن به پيشِ کسي روي ، تا ابوالفضل است
شنيدن نوحه


شب دوم محرم 94 صداي دلنشين کربلايي جواد مقدمنظرات کاربران
X
در صورت مشاهده مطالب مغایر با قوانین و شعونات اسلامی از بخش ارتباط با ما گزارش دهید تا سریعا حذف گردد