شرمندتم حسين جان..

شرمندتم حسين جان..

سره راهِ تو نشستم ، شايد اينجوري بيوفته ، به زيره پايِ تو چشمم


سرمو پايين گرفتم ، واسه ي اينکه نيوفته ، توي چشمايِ تو چشمم


چه جوري دور از تو بودم ، مني که با خونوادت ، دلم عمري آشنا بود


تازه فهميدم آقا جون ، که تويِ باطلِ محضر ، بخدا حق با شما بود


شرمندتم حسين جان..


شرمندتم حسين جان..


شرمندتم حسين جان..


راهتو من بسته بودم ، واي اگه چشاي زينب ، منِ گُم راه ُ ببينه


حق داري بهم بگي که ، مادرم ايشالا روزي ، به عزاي من بشينه


دوست دارم توي سپاهت ، با اجازه ي رقيه ، بتونم يه جوري جا شم


بزار اولين کسي که ، واسه تو ميره به ميدون ، منِ توبه کرده باشمشرمندتم حسين جان..


شرمندتم حسين جان..


شرمندتم حسين جان..


شرمندتم حسين جان..


شرمندتم حسين جان..


شرمندتم حسين جان..


شرمندتم حسين جان..


شرمندتم حسين جان..


حالا که لشگر دشمن ، توي جنگِ نابرابر ، منو ميکُشه به هر حال


منو پيش مرگِ خودت کُن ، جاي تو بزار که اصلا ، من برم ميونِ گودال


بزار جاي اکبرِ تو ، اونکه ميشه اربن اربا ، من باشم ميونِ ميدون


بزار اون سري که ميره ، روي ني منزل به منزل ، سرِ حرّ باشه آقا جون


من دلم ميخواد شبيه ، داداشت توي شريعه ، دوتا دست ُو جا بزارم


شايد اينجوري بتونم ، دلِ زينب ُو روباب ُو ، يه کمي بدست بيارم..شرمندتم حسين جان..شرمندتم حسين جان..

شرمندتم حسين جان..


 

 


شنيدن نوحه


نظرات کاربران
X
در صورت مشاهده مطالب مغایر با قوانین و شعونات اسلامی از بخش ارتباط با ما گزارش دهید تا سریعا حذف گردد