سوگ پاييز..

سوگ پاييز..

ابرها سکوت را زمزمه مي کنند..


از هم آغوشي شان ، مي ترسند


طفلکي ها ؛


نم پس نمي دهند ، که مبادا پاييز..


پاييز داغدار ، دل به سوگ بهار بياويزد
 


ابرها مويه مي کنند.. زجّه مي زنند..


آسمان را به زمين مي بافند ؛ تا ببارند..هاي پاييز..


پاييز دلخراش.. کام نمي گيردت بهار


هاي هايِ تو را ، زمين نمي داند


رعشه مي گيري از آغوش بهار
 


هاي پاييز..


پاييز بي قرار.. باورت نيست چرا


 گريه ي ابرها


 
هاي پاييز..


پاييز داغدار..


به حرمت ابرها.. تو را به جانِ برگ ها..


سرِ اين خاک نيا..
 


برچسب ها :

سوگ پاييز..,سوگ
نظرات کاربران
X
در صورت مشاهده مطالب مغایر با قوانین و شعونات اسلامی از بخش ارتباط با ما گزارش دهید تا سریعا حذف گردد