افسردگي هايم..

افسردگي هايم..

چه خوب بود اگر همه چيز را مي شُد نوشت.بعضي ها خوش به دنيا مي آيند ، بعضي ها ناخوش.


هر چه فکر مي کنم ادامه دادن به اين زندگي بيهوده است.


مرگ ، دريچه ي اميد را به سوي نا اميدان باز مي کند.


خودکشي ، با بعضي ها هست.


در مرگ است که عشق کامل مي شود.


عشق و مرگ با هم آميخته است.


اگر مي توانستم افکار خودم را به ديگري بفهمانم ، مي توانستم بگويم.


در زندگي زخم هايي هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا مي خورد و مي تراشد.


من ، هيچ وقت در کيفهاي ديگران شريک نبوده ام ، هميشه يک احساس بدبختي جلو منو گرفته.


خودکشي ، در خميره و سرشت بعضي ها هست و نمي توانند از دستش بگريزند.


يک چيزهايي هست که نمي شود به ديگري فهماند ، نمي شود گفت ، آدم را مسخره مي کنند.


کساني هستند که از بيست سالگي شروع به جان کندن مي کنند.

از : صادق هدايت

نظرات کاربران
X
در صورت مشاهده مطالب مغایر با قوانین و شعونات اسلامی از بخش ارتباط با ما گزارش دهید تا سریعا حذف گردد