تو..

تو..

تو. .  حريره ناز.. الفباي کدامين واژه اي ، در اين هست هاي خاکستري..!؟


واژه را سر دوانده اي..


سرگشاده مانده اي


برآستانِ دربدري..!؟تو. .


نفس بريده بر دار

سُرمه کشيده از خاک..


از چه رو آمده اي..


هراسي نيست تو را ؛ اين چنين بودني..!؟تو. .


اِي آخرين قصيده ي درد.. سزاوار بودن.. انحناي سرودن..


تو انجمادِ واژه اي ؛ به ياد مانده اي..


زانو بزن.. 


تو واژه اي ؛ تافته اي.. 

برچسب ها :

تو..,تو..
نظرات کاربران
X
در صورت مشاهده مطالب مغایر با قوانین و شعونات اسلامی از بخش ارتباط با ما گزارش دهید تا سریعا حذف گردد