پلک نمي زنم..

پلک نمي زنم..

آنجا از آن دور.. ابرهايي سياه ، آبادي ام را نشانه مي روند..


پلک نمي زنم..!


نزديک مي شوند ومي بارنداينجا روي بام آبادي ، کاج هاي وحشي روييده


و پرچيني از تمشکي چيدني روي بسترم خزيده


من !


با سايه اي رميده ، کنار يک نرده ي سبز آرميده ام..سرما.. هاي سردي به استخوانم مي دمد..


پاهايم سست و دستانم يخ مي زنند..


آب مي شوم..


باران بر نبض بودنم مي کوبد..قدم مي زنم..


سايه ام را به باران مي سپارم


و آبادي ام را به کاج هاي وحشي


دور مي شوم..


آبادي ام از دور ديدني ست..اينجا پشت حصار شب..


شبي ريخته.. از آبروي ماه


حجم سايه ها تکرار مي شود !


انگار روي بام مُرده مي برند..


من خواب ديده ام پلک نمي زنم..برچسب ها :

پلک زنم..,پلک
نظرات کاربران
X
در صورت مشاهده مطالب مغایر با قوانین و شعونات اسلامی از بخش ارتباط با ما گزارش دهید تا سریعا حذف گردد